Stichting PASpoort

Stichting PASpoort steunt vrouwen en kinderen in nood in India.

DOELSTELLING:
Stichting PASpoort is opgericht door Peter en Emy Ultee, samen met hun dochter Joyce en zoon Pascal. Joyce is geboren in India en geadopteerd door Peter en Emy. Met Stichting PASpoort willen ze in India aan vrouwen en kinderen in nood hulp bieden. Het doel is om ervoor te zorgen dat diegenen die hulp krijgen, zich kunnen ontwikkelen en zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.

De komende jaren zullen jaarlijks diverse projecten uitgevoerd worden, waar de allerarmsten gratis gebruik van kunnen maken:

Medisch Programma
– Eye camp
– Dental camps
– Ortho camps
– General health camps
– Gynac camps
– Bone density camps
Voor het geval er grotere medische ingrepen moeten gebeuren is een algemene ziektekostenverzekering afgesloten.

Scholings Programma
– Kook- en baklessen
– Naailessen
– Bijlessen voor kinderen met leerproblemen
– Spelletjes voor de kleintjes

Sanitation Programma
– Aanleg van toiletten en septic tanks
– Aanleg riolering

Chulha project
– Stichting PASpoort heeft van Philips een licentie verkregen voor de productie van eenvoudige rookvrije oventjes.

Algemene hulp
– Sociaal
– Juridisch
– Microkredieten
– Beschikbaar stellen van bouwland, zaaigoed en meststof

Renovatie en aanpassing woningen
– Waar mogelijk en dringend nodig, wordt in samenwerking en overleg met de dorpsraad, een planning
gemaakt voor en uitvoering gegeven aan de verbetering van de woningen/ hutten. Tijdens deze aanpassingen kunnen de gezinnen tijdelijk verblijven in het PAScenter.

Kerstmand Programma
– Ieder jaar, op 24 december, wordt aan veel gezinnen een mand met levensmiddelen gegeven, genoeg voor een maand voor het hele gezin, zodat ook zij mooie kerstdagen kunnen vieren.

Sponsoring
– Door sponsoring van met name de schoolopleiding van veel kinderen wordt gewerkt aan een betere toekomst. Kleinschaligheid en persoonlijke benadering vinden wij belangrijk. Alle sponsorkinderen worden door ons bezocht en kennen we dus persoonlijk.

PAShouse en PAScenter
– Het PAShouse en het nieuwe multifunctionele centrum (PAScenter) in Verna, Goa, is een ontmoetingspunt waar dagelijks vele mensen zich melden met een hulpvraag. Het medisch programma kan hier plaats vinden en het biedt tijdelijke opvang voor vrouwen en kinderen in nood, wordt gebruikt om de kook- en naailessen te geven en er worden bijlessen gegeven aan kinderen die het moeilijk hebben op school.

Lydia en Jane Fernandez zijn coördinator in India. Er is altijd iemand aanwezig in het PAShouse voor opvang.

chulha_sampoornainuse
chulha_explodedview