Steun ons

Stichting PASpoort steunt vrouwen en kinderen in nood in India. Wil je het werk van Stichting PASpoort steunen? Dat kan, bijvoorbeeld als donateur of vrijwilliger. Neem contact met ons op via info@stichtingpaspoort.nl. We bespreken graag de mogelijkheden met je. Met jouw hulp kunnen we de projecten in India uitvoeren.

Stichting PASpoort heeft van de belastingdienst een ANBI verklaring gekregen.
Giften aan goede doelen, die zijn opgenomen in het register Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belastingen.
Een gift aan een goed doel mag u aftrekken voor de belasting als de gift aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Er zijn 2 soorten giften:
-gewone giften
-periodieke giften

Gewone giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien:

-U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. (Stichting PASpoort is een ANBI).
-U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent. Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
-De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
-U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
-U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
-Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen

Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien:

-U de gift hebt laten vastleggen
-U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkoms wordt genoemd.
-Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
-U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging, de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
-de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Doneer nu een eenmalige gift aan Stichting PASpoort.

Of stort op bankrekening NL96 ABNA 0618 1347 27 ten name van Stichting PASpoort te Sluis.

IBAN/SEPA Nummer: NL96 ABNA 0618 1347 27
BIC Nummer: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO